Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – potrzebne dokumenty do Starostwa Powiatowego- Wydział Komunikacji:

 

 

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna…)
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane na wprost, aktualne i w kolorze.
  • w przypadku posiadania już prawa jazdy wymagana jest kopia i oryginał do wglądu
  • orzeczenie lekarskie, badanie psychologiczne
  • obecność jednego z rodziców w przypadku osób przed ukończeniem 18 roku życia

 

Po otrzymaniu profilu, i dostarczeniu go do naszego Ośrodka Szkolenia, możemy rozpocząć kurs.

 

 Cennik kurs w OSK Włochacz:

Kategoria (B) – 3000 zł* / 3300zł**/ 4400zł  ***   godzina dodatkowa 100/120****

Kategoria (B automat)  – 3400 zł*/ 3700zł**/ 4700zł ***    godzina dodatkowa 120/150****

informacja o pakietach dostępna w biurze OSK

Kategoria (A, A2, A1) – 2800 zł       godzina dodatkiwa 140/170****

Kategoria (AM) – 1700 zł         godzina dodatkowa 140/170****

Kategoria (B+E) – 2000 zł      godzina dodatkowa  140/160****

Kategoria (C) – 3900 zł                godzina dodatkowa  130/170

! kat. C z kat. C+E:  (C) – 2600 zł + (C+E) – 3250 zł

Kategoria (C+E) – 3500 zł     godzina dodatkowa 140/180

Kwalifikacja Wstępna  kat. C i D – 4900 zł

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona kat. C i D – 2800 zł

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca kat. C i D – 2000 zł

Szkolenie Okresowe kat. C i D – 800 zł

 

– Badanie lekarskie – 150 zł (kat. B, AM, A1, A2, A, B+E)

– Badania lekarskie – 200 zł (kat. C, C+E)

– Badania psychologiczne – 180 zł (kat. C, C+E)

– Materiały dydaktyczne – 50 zł

 

Opłaty egzaminacyjne: (obowiązuje od 13.06.2023 r.)

 

Kategoria Pełna opłata Egz. Teoretyczny Egz. Praktyczny
AM 220 zł 50 zł 170 zł
A, A1, A2 240 zł 50 zł 190 zł
B 230 zł 50 zł 180 zł
B+E 225 zł —— 225 zł
C 275 zł 50zł 225 zł
C+E 247 zł —— 247 zł

 

Bank: Santander Bank Polska

Numer konta bankowego :  35 1090 2590 0000 0001 4358 4587

Tytuł wpłaty:   imię, nazwisko, data urodzenia kursanta

 

* Pakiety nr  1     ** Pakiet nr 2      *** Pakiet nr 3      **** Kandydaci z poza kursu