Kategoria A1

Cena kursu: 3 000 zł

Zaufaj specjalistom! Jesteśmy najlepsi na lokalnym rynku. Szkoła Nauki Jazdy „WŁOCHACZ” to gwarancja zdanego egzaminu bez niepotrzebnego stresu.
O kategorię A1 możesz się ubiegać na 3 miesiące przed 16. urodzinami.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania takimi pojazdami jak: motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocykl trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
Posiadając tę kwalifikację można kierować zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.